فریب...

امروز روی پل که به خروش رودخانه مینگریستم با خود می اندیشیدم که من چقدر برای خودم هم نقش بازی می کنم!!!...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر