شب خوانی های من و تو- 2 ...

من انگشتم رسما بر دهانم خشکیده از اینهمه قوه ی تخیل این جناب نسفی... ببین شمه ای ازتصویری که رسم کرده از آغاز خلقت:

"خدای تعالی... اول چیزی که بیافرید جوهراول بود... به آن جوهر اول نظر کرد، آن جوهر ِ اول بگداخت و به جوش آمد. آنچه زبده و خلاصه ی آن جوهر بود، بر سر آمد بر مثال ِ زبده ی قند، و آنچه در وی کدورت ِ آن جوهر بود، در بن نشست بر مثال ِ دروی ِ قند...

ای درویش! این زبده ی نورانی آدم است و این دروی ِ ظلمانی حواست. آدم و حوا موجودات اند و از اینجا گفته اند که حوا را از پهلوی ِ آدم بگرفتند!

...اکنون بدان که چون خداوند تعالی خواست که مراتب ارواح را بیافریند، به آن زبده ی نورانی نظر کرد. آن زبده ی نورانی بگداخت و به جوش آمد... {تا} مفردات عالم ملکوت تمام شدند... و چون خواست که مراتب ِ اجسام بیافریند، به آن دروی ِ ظلمانی نظر کرد. آن دروی ِ ظلمانی بگداخت و به جوش آمد... {تا} مفرذات عالم ملک تمام شدند... چهارده ملک و چهارده ملکوت ومرکب سه آمدند: معدن و نبات و حیوان... "

...

حالا بگذریم از اینکه حوا تاپاله ی آن جوهر ِ اول بود و ملک از او بوجود آمد و ملکوت همچنان از آدم بود... ولی خوب! تخیلات این آقای نسفی در قرون ِ نبود ِ حتی تصور ِ فیلمهای تخیلی، در حد المپیک است خداییش!

۱ نظر:

  1. هیچ کلاغی از شرق اینارو باورنمی کنه.
    حواکلا یه بهانه است

    پاسخحذف