باج!...

روزي شيخ ابوالحسن خرقاني نماز مي خواند. آوازي شنيد که اي ابوالحسن، خواهي که آنچه از تو مي‌دانم با خلق بگويم تا سنگسارت کنند؟

شيخ گفت: بار خدايا! خواهي آنچه را که از رحمت تو مي‌دانم و از کرم تو مي‌بينم با خلق بگويم تا ديگر هيچکس سجده‌ات نکند؟

آواز آمد: نه از تو؛ نه از من!...

(تذکره الاولياء)

۱ نظر: