باشد که زلزله بیاید!...

دوست مصری ام می پرسد: این ماجرای زلزله تهران و ارتباطش با پوشش زنان و زنا در ایران چیست؟ آیا علمای شما واقعا به این خرافات اعتقاد دارند؟ به خنده می گویم والا شری ِ عزیزم!... طبق گزارشات مرکز ژئوفیزیک علامه کاظم صدیقی ، امام جمعه موقت تهران، بله! زنا و گناه و بدحجابی در تهران زیاد شده است پس زلزله خواهد آمد تا درسی باشد بر غافلان!... تازه خبر به آزمایش گذاردن این نظریه خطیر را هم حتما شنیده ای! که جینیفر مک کرایت دختر جوانی از ایالت ایندیانا از طریق فیس بوک از دوستانش خواست تا در حرکتی دسته جمعی همه لباس های باز و بدن نما تن کنند تا این تئوری که برهنگی زنان عامل افزایش زلزله است را بیازمایند! هزاران زن به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و با سینه های برهنه به خیابان آمدند تا نظریه مرکز ژئوفیزیک علامه کاظم صدیقی را به بوته آزمایش بگذارند و گامی ولو کوچک در راه پیشرفت علم بردارند و به کوته فکرانی که این دستاوردهای عمیق را خرافه می خوانند بگویند که حرف گالیله را هم کسی باور نکرد!...

و شری می خندد...

توی دلم ادامه می دهم: در سرزمینی که هنوز بجای بستن کمربند ایمنی و چکاپ ماشین و رعایت اصول رانندگی گوسفند می کشند و خونش را به پلاک ماشین می پاشند و هنوز نذر و دخیل بستن بهترین راههای شفا محسوب می شوند و تلاوت آیت الکرسی همه کار بیمه را میکند، پس توضیح واضحات است که در کلان شهری که روی گسل زلزله ساخته شده است آنهم بی سیستم شهری و ساخت و ساز مهندسی، زنان و بدحجابی و زنا عامل زلزله باشند!

باشد که زلزله بیاید!... شاید کمی بلرزاندمان...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر