نارسیست!...

بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورم

از معبر فریادها و حماسه ها

چرا که هیچ چیز در کنار من

از تو عظیم تر نبوده است


که قلب ات

چون پروانه ای

ظریف و کوچک و عاشق است.

ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی

و به جنسیت خود غره ای...


(احمد شاملو)

۱ نظر:

 1. تـن تـو آهـنگی است

  و تـن من کلمه ای است

  که در آن می نـشیند

  تا نـغمه ای در وجود آیـد

  سروده ی که تـداوم را می تـپد

  در نگاهت همه ی مهـربـانی هاست:

  قـاصدی که زنـدگی را خبر می دهد.

  و در سکـوتـت همه صداها

  فـریـادی که بـودن را

  تـجربـه می کـند.

  پاسخحذف