خریدارم!...

قرص برا پریشان حالی تو داروخونه تون پیدا میشه آقا؟!...

۲ نظر:

 1. تو این دوا خونه واسه درد ما هیچ دوایی نبود الا دوای طبیب ارمنی

  زکاووس ِ عرق فروش

  این چشاشم هی واجب یو میه می کنه استکان عرق ُ دیدن سوته دلان

  پاسخحذف
 2. برگانی از دیوان شمس هم تجویز می کنیم با صدای ... وچند برگ از دفتر خودتان البته ممکن عوارض جانبی هم داشته باشه P-: پای خودتان
  کل اگر طبیب بودی ...
  وال لا

  پاسخحذف