هشدار!...

یک پند زمن بشنو: خواهی نشوی رسوا،

من خمره ی افیونم، زنهار سرم مگشا

آتش به من اندر زن، آتش چه زند با من؟

کاندر فلک افکندم، صد آتش و صد غوغا

گر چرخ همه سر شد، ور خاک همه پاشد

نی سر بلهم آن را، نی پا بلهم این را


گفته باشم!...

۱ نظر:

  1. هزاران قرن می باید که این دولت به پیش اید
    کجا یابم دگر بارش اگر این بار بگریزم

    پاسخحذف