رونوشت ها- پرتغال- 1

فرودگاهها را دوست میدارم... چه وقتی می روم، چه وقتی می آیم... برای وجودی که خانه بر بی خانمانی بنا کرده است و بر پاهای متواری می زید، فرودگاهها از دوست داشتنی ترین مکانهاست... و همیشه هیجان ِ سفر لرزه ی شعف ِ کودکانه ای به سینه ام می بخشد و شادی یی زلال زیر پوستم می دود...


در هیتروی لندن منتظر باز شدن گیت ِ پروازم هستم...

۱ نظر: