شبی ساکت است و باران می بارد...

کاش شجریان "شب، سکوت، باران" هم بخواند! بس که شب ها، سکوت ها و باران داریم و کویر نداریم!...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر