احوالات...

پاهام رو آروم و بی صدا از توی زندگیت می کشم بیرون جمع می کنم تو سینه م...

۱ نظر:

 1. - چرا گرفته دلت ، مثل آنکه تنهایی ...

  - چقدر هم تنها!

  - خیال می کنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی .

  - دچار یعنی ؟

  - عاشق...

  - و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد...

  - چه فکر نازک غمناکی ...!

  پاسخحذف