درد دارد این تازیانه... خدا را مرهمی!...

آرام آرام دوره ی نقاهت ِ پس از طوفان ِ چندروز گذشته ام را می گذرانم... خودم را بخشیده ام... گناهم نه این بود که چرا تا ته اش هی بازی را ادامه دادم، که چرا به ندای درونم که فریادها برسرم کشید گوش ندادم!... لعنتی شده بودم بر سر مردی که تنها تقاضایش دوست داشتن و دوست داشته شدن بود... میدانی! وقتی انگشت میگذاری روی نقطه کور آدم و فشارش میدهی، کلی درد و خون توی رگ و پی اش می دود و می پیچاندش در خودش... اما حواست باشد جان من! که بیش از اندازه فشارش ندهی که وقتی درد به استخوان برسد، از استخوان که بگذرد، ديگر آوار اين‌همه درد، بی‌حس‌ اش می‌کند... جان‌ اش، دل‌اش. درد- آموخته‌ می شود، با درد می آمیزد، آغشته‌ می شود... و اینجاست که دیگر همه چیز برایش بیرنگ می شود، بی اهمیت می شود، بوی مرگ می گیرد و گاه برای تو که انگشتت را همچنان مصرانه از روی آن نقطه بر نمی داری و همچنان فشارش می دهی، شلاقی می شود بی مهابا بر روان ات... شمشیری می شود دو سر که گردن می زند هم خودش را هم تو را...

جای جای تنم رد تازیانه آن شلاق هست هنوز!...

۴ نظر:

 1. -تو تاخت می زدی
  ای کودک
  - بوییده می شدی به
  کنار
  و راه مرغزاران ِ قهوه ای
  به سان همان صحرای باز گردنده،
  مثل این است که بالای شبی
  این چنین داشته باشی به کنار
  و زرد گلوبند تو را نداشته باشی
  نادانی و بانوی بلندی که مرا دوست می داشت
  و همیشه در آمد و شد ِ شب
  می نشست و سایه های مرا می جست
  و من با سنِّ کوتاهم از او شرم عشق می اموختم،
  و انچه آسان است
  رسیدن شب بود به خانه ی ما
  کشیده می شدم آنگاه
  بانو دل ِ رمیده ای داشت
  .......
  بهرام اردبیلی
  .......

  پاسخحذف
 2. چنگ می زنم به تاری از مژگانت وختی برای رگ های گردنی تیغ و ترانه می خوانی
  تازیانه ها که بی محابا بر روانت می کشی بر روانم وختی درد امان از جوخه شلاق می برد درد دارد این تن ز تن هایی و جوش ِ خون لیلی در رگهاش شیاریسیت بر صورت و سینه ی قیس
  لمس باید بر رد تازیانه کشید جانا

  پاسخحذف
 3. عظمت و افتخار در استمرار است و دوام. عاشق شدن مسئله اي نيست. عاشق ماندن مسئله ي ماست. بقاي عشق؛ نه بروز عشق. هر نوجواني هم گرفتار هيجانات عاشقانه مي شود اما آيا عاشق هم مي ماند؟ عشق به اعتبار دوامش عشق است نه شدت ظهورش...

  پاسخحذف
 4. یعنی میخی بگی ندای درونت میگفت بازی رو ادامه ندی ؟ چه ندای درون خوب و قابل اعتمادی. من بر عکس معمولان بهتره به ندای درونم گوش ندم . به هر حال خوشحالم که دوران نقاهت رو میگذرونی ! پس داری خوب میشی یا شدی .

  پاسخحذف