هیسسسسسس!...

خوب! دوباره برگشته ام به غار خلوتگاه خودم... انگار که وزوز هزاران کندو با هم قطع شده باشد یهو! به لحظه ای!... و تو هنوز ذهنت درگیر ِ دنباله ی آنهمه همهمه، ناگاه نگاهت از هجوم اینهمه سکوت و فضای خالی، به پنجره ثابت می ماند...

حالا کمی زمان می برد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر