ویلز

برگشته ام به جزیره. ویلز (Wales) را آشناتر، زیباتر و بسی بکرتر از جزیره یافتم. بخصوص بالا و پایین ها و گردنه هایش... و بیشتر از همه، آبشارها و کوهنوردی و پیاده رویهای طولانی در بالا و پایین ِ دریاچه ها را خوش داشتم...

۱ نظر: