فراخوان عمومی!!

اینجانب فرزند صفورا و شوهرش به علت اشدّ ِ ضیق به یک عدد آدم که بشود دوست نامش نهاد با شرایط ویژه نیازمندیم. جانمان از تنهایی به اینجایمان (با دست نشان میدهیم!) رسیده عاجزانه تقاضامندیم که اگر واجد شرایط هستید محض رضای خدا اَپلای بفرمایید!

شرایط به قرار زیر می باشد:

* در فاصله ی امکان پذیر به دیدار ِ زود به زود و به عبارتی در همین حوالی باشد. برای دیدارش مجبور به استفاده از هواپیما که اصلن نباشیم و نهایتن با یکساعت قطار آماده ی مراسم چای و موسیقی باشیم

*دوستی ِ مجازی ِ اینترنتی ِ از راه دور ِ کلیشه ای ِ این روزهای ِ دنیای ِ مدرن هم که اصلن حرفش را نزنید

* حداقل تا 10 سال آینده برنامه ی مهاجرت به کانادا یا آمریکا نداشته باشد که از همین حالا بگوییم که لطفن وقتمان را نگرفته و اقدام نفرمایند

* اهل پیاده روی باشد حتی اگر از آسمان سنگ ببارد

* حداقل هفته ای یکبار همدیگر را ببینیم

* شبهایی را نه زیاد ولی گاهن بیرون از خانه بتواند سر کند

* منظورش از تفریح و بیرون رفتن فقط شاپینگ و عرق و سیگار نباشد

* کمی تا اندکی شبیه ایرانی ها مانده باشد! بخصوص لهجه شان!!! این موضوع بخصوص درمورد خانمهای محترمی که اَپلای می کنند در نظر گرفته می شود

* کمی تا اندکی سَرش بوی قورمه سبزی بدهد

* هی آدم نخواهد خودش را برایش اثبات کند

* هی خودش هم نخواهد خودش را برای آدم اثبات کند

* یکسری مسایل پیشاپیش برایش حل شده باشد و هی نخواهیم به هم یادآوری کنیم

* مسایل عاطفی، عشقی و خانوادگی را فقط تا آنجایی که اجازه داریم، تماشا کنیم. هی زل نزند و سرک نکشد به زندگی شخصی م. آخه این چه مرضی یه وقتی دوست ندارم!

* رنگ دوستیهای آن روزهایم را داشته باشد

* حس خوب دوست داشتن و دوست داشته شدن را با حضورش جاری کند

* یکسری مدل ِ نگاه و لبخند و حرکات دست داشته باشد که این مورد آخری حضورن ارزیابی خواهد شد

* نگران نباشد! موارد بالا را خودم هم با جدیت رعایت می کنم


واجدین محترم شرایط لطفن رزومه شان را با آدرس اینترنتی شان همینجا کامنت بگذارند. نگران ِ پرایوسی ِ رزومه و آدرستان هم نباشید، فقط خودم می خوانم و پابلیش نمی کنم.

۲ نظر:

  1. اینجانب فرزند تمام مادران زمین شرایط ذکر شده را دارم فقط در بند اول انگار که رددم

    پاسخحذف
  2. یافت می نشود گشته ایم ما :))

    پاسخحذف