سیاه مشق!...

اینجا توی دانشگاه یکی از مباحثی که آموزش داده می شود، روشهای یافتن شواهد در مساله ای تاریخی است. بخش مورد علاقه ی قضیه برای من مبحث پرداختن به اطلاعات غلط است! وقتی متوجه می شوی که فلان اطلاعاتی که تا حالا به عنوان واقعیت میشناختی، اطلاعات غلطی که با پیش فرضهای غلطی به خوبی روی هم سوار شده اند، بیش نبوده اند... هیجان انگیزترین بخش اش بنظر من دیدگاه قشنگی است که آموزش می دهد که وقتی دریافتی آن واقعیت ها، اطلاعات غلطی بیش نیستند، نباید به سادگی آنها کنار گذاشت. اینها اطلاعات غلط، اما ارزشمندی هستند که می توانند راه به واقعیت قضایا ببرند. فقط باید یاد بگیری که با این غلط ها چگونه برخورد کنی و چگونه از دلشان واقعیت را بیرون بکشی...

هوم! دارم روشها رو رو خودم اپلای می کنم قربتن الی الله!!!...

۱ نظر:

  1. تقبل الله...
    مواظب خودت باش دخترکم.. موش آزمایشگاهی که نیستی!!!

    پاسخحذف