ادیب من...

می گویی: تن ات آدابی دارد...

می گویم: آری جان من... ادبی دارد و آدابی...

ادبیاتی هم...

۱ نظر:

  1. همممممم.... بازی جذابی هست با کلمات! و پر از معنی.....

    پاسخحذف