جرات دانستن داشته باش!...

(کانت)

۱ نظر:

  1. مگه می شه نترسید؟؟؟؟؟
    همه مون فکر می کنیم از ناشناخته می ترسیم در حالی که از دانستنش و شناختنش هست که بیم داریم...

    پاسخحذف