زنان ممتد!!!

ميان زنانی که يکي پس از ديگری دوست می‌داريم، با همه تحول‌شان، نوعی همانندی وجود دارد که از ثبات طبع ماست، چون اين طبع ماست که آنان را، با کنار گذاشتن زنانی که در عين حال مخالف و مکمل ما نباشند، يعنی نتوانند حس‌های ما را ارضا و دل‌مان را پر از غم کنند، برمی‌گزيند. اين زنان فراورده ی خلق و خوی ما، تصويری، بازتابی و"نگاتيو"ی از حساسيت مايند...

(مارسل پروست)

۱ نظر:

  1. اصولاً آدم هایی که دور و برمون جمع می کنیم همه یه خاصیت واحد دارن... گاهی از سر ترس، اونی رو که نمی خوایم به سمت خودمون می کشیم و گاهی برعکس.. چیزی رو که دوست داریم.
    اما به هر شکل همه شبیه به هم اند....
    و این باعث می شه که تجربه ها تکرار بشن و من نمی دونم کی گفته آدم از تجربه درس می گیره؟

    پاسخحذف