ورم ِ بی خبری...

من نمیدونم کی این ضرب المثل ها رو درست کرده!!! کم ِ کمش من خوب میدونم که بی خبری از تو، بدترین خبرهاست... بخدا...

۱ نظر: