خدا را مرهمی!...

آدم باش دخترم! بی رحم باش فرزندم! سر حرفت وایستا!... اِ!!...

آرام تر! هی!...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر