هم-برگر!

عاشقانه گاز میزنم به این همبرگر!... جوری دودستی نگهش میدارم انگار که دعا می خوانم!... دلتنگیهایم را این همبرگر می فهمد!... این حس نزدیکی با همبرگر را ما "بی خانمان ها" خوب می فهمیم!... اگر میدانستی که از تمام "هم" های دنیا فقط همین همبرگر برایم مانده تعجب نمیکردی!... مدتهاست که از تمام ِ همسایه و همشهری و همکلاسی و هموطن و هم محله و همدرس و همخانه و همصحبت و همزبان و همدل و همراز و همدم و همه ی "هم" های دیگری که همه ی بودنی را هجی می کنند، من فقط "همبرگر"م مانده...

عاشقانه ای دارم با این همبرگر من!...

۳ نظر:

 1. قربونت برم عزیز من...
  می فهمم..
  البته برای من هم که هیچ همی هنوز کم نشده این همبرگر همه ی هم و غم دنیا رو از یاد می بره!
  همبرگرت رو عاشقانه تر گاز بزن که هیچ همی به اندازه ی این هم ماندگار نیست عسلکم....

  پاسخحذف
 2. من بي تو تنها ها يم
  با صد هزار نفر تنهام بي صد هزار نفر تنهام

  پاسخحذف
 3. بنویس عزیزم، بنویس. که خواندنت عجیب آرامم می کند و عجیب می شوراندم و گرما را به پوست از سرما یخ بسته ام نور می تاباند.
  بنویس بر من؛ اسب رام شده. که گنجیده ام در جایم و انگار که شده..

  پاسخحذف