فقط من باب ثبت در تاریخ!

شاعر فرماید:

چرا عاقل کند کاری

که شب تا صبح آن کار را بالا بیاورد؟!

۲ نظر:

  1. شاعر درست می گوید دخترم!!!
    جیگرتان را بروم من.......

    پاسخحذف
  2. شاعري مي كني گاه در وقت دل پيچه كه ماچيدنتان واجب مي شود...

    پاسخحذف