در آینه...

وقتی تو نيستی
چه فرق می‌کند
فرقم را از کجا باز کنم
و يقه‌ام را تا کجا...

(عباس صفاری)

۱ نظر: