نیایش...

پروردگارا!

برای این یکی دخترانم، صبر،

آن یکی زن هایم، عقل،

و برای کلهم اجمعین! آرامش آرزو می کنم...

مگر خلاصی یابند...

آمین...

۱ نظر:

 1. اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولی
  وين دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی


  چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم
  در کنج خراباتی افتاده خراب اولی افتاده خراب اولی افتاده خراب اولی


  چون مصلحت انديشی دور است ز درويشی
  هم سينه پر از آتش هم ديده پرآب اولی


  من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت
  اين قصه اگر گويم اگر گويم با چنگ و رباب اولی با چنگ و رباب اولی  تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زين دست
  در سر هوس ساقی در سر در دست در دست شراب اولی در دست شراب اولی


  از همچو تو دلداری
  دل برنکنم آری دل بر نكنم
  چون تاب کشم باری زان زلف به تاب اولی

  چون پير شدی حافظ
  از ميکده بيرون آ
  رندی و هوسناکی
  در عهد شباب اولی

  پاسخحذف