آگهی اعتصاب!

کارگران مشغول کارند توی کله م... یک بند!!... تابلو زده اند و راه را بسته اند و ول هم نمی کنند! بابا یه استراحتی، چای و نون پنیری!... نمی شود این آقایان ِ سندیکاهای ایران بفرمایند یک اعتصابی این کارگران بکنند بلکه نفسی بکشم؟!... پیشاپیش هم بفرمایید نه فقط دستگیرشان نمی کنیم که به خدا قهوه موکا با کِرِم و شوکولات هم می دهیم (شرمنده که ساندیس دوست نداریم!...)

۲ نظر:

  1. جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید با پیاده روی عصرگاهی! در من تیمارستانی قصد شورش دارد ...
    علی اسداللهی

    پاسخحذف
  2. همین دیگه! اشتباهت همینه.. کارگر شیرازی استخدام کن مادر جان.. خود به خود اعتصابن!!!!!!

    پاسخحذف