دست من نیست که!... بخدا

شاعر فرماید:

"بی تو نه امور این جهان لنگ شده

نه بین زمین و آسمان جنگ شده

نه کوه شده کاه و نه دریا شده خشک

اما! دل من برای تو تنگ شده"شده دیگه...

۱ نظر:

  1. نفحات صبح دانی به چه روی دوست دارم
    که بروی دوست ماند که برافکند نقابی

    پاسخحذف