عشق نیرویی است که اولویت هایت را جابجا می کند...


(کلودیا شیفر)

۱ نظر: