شلختگی ام گرفته!

دارم ایندفعه خیلی آگاهانه کم میارم!...

بابام جان! وظیفه ی قانونی و شرعی و عرفی م نیست که صبور باشم و قوی باشم و امیدوار!...

یه وقتایی هم: فاک دم آل... اونم از اون ته دلم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر