سعدی به سعی شایا

به تو حاصلی ندارد
غم روزگار گفتن
که شبی نخفته باشی
به درازنای سالی...

۱ نظر:

  1. تو هم اين مگوي سعدي كه نظر گناه باشد

    گنه‌ست برگرفتن نظر از چنين جمالي

    پاسخحذف