مولانا به سعی شایا

گفت: بخور!
نمیخوری،
پیش کس دگر برم...

۱ نظر:

  1. آنکه ز زخم تیر او کوه شکاف می کند، پیش گشادتیر او وای، اگر سپر برم

    پاسخحذف