Slut Walk

Sex is something people do it together

!NOT something you do TO someone else

هه هه! شعار بالایی روی یکی از پلاکاردهای تجمع و مارش زنان بُستون با نام "راهپیمایی جنده ها"در اعتراض به گفته ی یک پلیس این کشور است. (خواستم 'slut' را روسپی یا فاحشه ترجمه کنم، ولی در انگلیسی هم مثل فارسی که "جنده" بسی کوچه بازاری تر و عامی تر و گزنده تر از"روسپی" ست، 'slut' هم معنای بسیار زننده تری نسبت به 'prostitue' القا می کند). آقای پلیس گفته بود خب زنها مثل "جنده ها" لباس نپوشند، تا مورد آزار هم قرار نگیرند! این گفته ی این آقای پلیس، سرآغاز کمپین ها و تجمعاتی در آمریکا و کانادا شده و هزاران زن به خیابانها ریخته اند تا بگویند که پوشش زنان به هر شکلی، بهیچوجه تجاوز به زنان را توجیه نمی کند. خیلیهاشان هم نیمه عریان یا تقریبن عریان آمده اند.

4اُم ژوئن هم زنان در لندن همین راهپیمایی را خواهند داشت. از همین حالا 3000 نفر اعلام کرده اند که در راهپیمایی شرکت خواهند کرد.

من در این تاریخ لندن نخواهم بود وگرنه کلی عکاسی می کردم.

۱ نظر:

  1. چه باحال!!!
    خدایی توی کشور عزیز ما از این بدترش رو هم بهمون بگن حق نداریم اعتراض معمولی و با حفظ شئونات اسلامی هم داشته باشیم... دموکراسی یعنی این!

    پاسخحذف