13- ؟!

چه همه عاشقیت!...

خدا هم که نرو نیست با عاشقیت!...

۱ نظر:

 1. سلام نازنین ترین
  خوبی؟
  رسیدی پس.....
  چه جات سبزه اینجا دختر..... تهران بدون تو انگار حالی نداره!
  ببخش دیروز صبح دقیقا ساعت هشت بیدار شدم و اس ام است رو دیدم.......
  دوستت دارم شایا.. خیلی زیاد.. خیلی خیلی زیاد.... و می بوسمت هزار هزار بار......

  پاسخحذف