5- ه.ا. سایه به سعی شایا

پیش تو جامه در برم
نعره زند
که بردَرَم
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر