8- سوال دارم

بسیار مایلم بدونم که دقیقن این "جای گرم" کجاست که همه ی دوستان و فامیل و آشنایان ِ عزیز معتقدند نفس من داره از اونجا میاد؟!!!!

۲ نظر: