قرص برا پریشانحالی تو داروخونه تون پیدا میشه آقا؟!؟

تو را به اندازه ی خودت که نه، به اندازه ی آنی که حس بلندپروازم دوست دارد، دوست میدارم...

آقا! میتونین کمک کنین این تن خسته رو به این گردنتون بیاویزم؟...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر