نشانه ها!...

زن زیباست
اما از آن زیباتر
رد گامهایش بر نوشته های ماست
...

(نزار قبانی)

۱ نظر:

  1. ای جان
    امروز ظهر متنی نوشتم در بی کاغذی در حاشیه ی روزنامه یی بدین نام
    چه طنین انداز است نوشتن وقتی تو در انگشتانم می نویسی
    این نشانه ها را که خواندم لبخندم شد

    پاسخحذف