راه رفتنت، خندیدنت، میون دشت رقصیدنت، بابای بابامم سوزونده

(...)

۲ نظر:

  1. راه رفتنت، خندیدنت، میون دشت رقصیدنت، بابای ِ باباي ِ بابا ي ِ بابامم سوزونده

    پاسخحذف