لندن در آتش می سوزد... پلیس همه جا آماده باشه... محله های پکهام، ایلینگ برادوی، هکنی، توتنهام، کریدون، وولیچ، کمدن، والتمستو، و... میومدم خونه همه جا پلیس و ون های پلیس... چهره ی شهر عادی نیست، عوض شده... پلیس از مردم خواسته از خونه هاشون بیرون نیان... توی اخبار میگن "سونامی خشونت"! به لندن زده، میگن تعداد پلیس لندن خیلی کمه! ... ترزا می و اِد میلیبند هر دو مجبور شدند از مرخصی به کشور برگردند!...

کمی می ترسم...

۳ نظر:

  1. خوندم تو خبرا... اشوب کشیده به خیابونای اون شهر ... نگرانتم...

    پاسخحذف
  2. نترس جانم، کسی به تو کاری نداره.

    پاسخحذف
  3. قربون تو بشم من عزیزم........ خدا رو شکر که می دونم الان آرومه.. و آرومی..

    پاسخحذف