مولانا به سعی شایا

عاشق شده ای، ای دل؟!؟!
سودات مبارکباد...
...

۲ نظر: