"فرق" اتفاق افتاده است!

اینجا که من ایستاده ام،

می بینم که دیگر دنیا بر روی پاشنه هایی من نمی چرخد

اما

میدانم که دیگر مرا هم نمیتواند آنجور که میخواهد، بچرخاند...

...

۱ نظر:

 1. اما
  از اینجا که من ایستاده ام
  ا
  ف
  ت
  ا
  د
  ه
  اتفاق و فرق
  اما
  ...

  پاسخحذف