نمی‌دونم چرا يه رشته نداريم به اسم ز گهواره تا گور مدرسه رفتن و آدم نشدن و شب امتحانی و در وقت اضافه موندن!!

اگه داشتيم من تا الان پرفسور شده بودم، قطعن!...

ساعت 3:17 دقیقه ی بامداد. صدای تایپ مرا از لندن میشنوید!

چشمام دیگه درد گرفته...

۲ نظر: