برای تو که عشقت زندگی ست...

شما که زیبایید تا مردان

زیبایی را بستایند

و هر مرد که به راهی می شتابد

جادوی لبخندی از شماست

و هر مرد در آزادگی خویش

به زنجیر زرین عشقی ست پای بست

شما که در سفر پرهراس زندگی، مردان را

در آغوش خویش آرامش بخشیده اید

و شما را پرستیده است هر مرد خودپرست-

عشقتان را به ما دهید

شما که عشقتان زندگی ست

و خشمتان را به دشمنان ما

شما که خشمتان مرگ است !


(شاملو)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر