ندانم آن‌که دل و دين ِ ما به سودا داد
بهای آن چه گرفت و به جای آن چه خريد؟...

(شعر از سایه – کنسرت شجریان- امشب)

۱ نظر: