شکایت کجا برم؟!

اینجا زنی ست پنهان
پیمانه جام کرده
دامان و ارکان و دکان و میدان وایوان و کیهان من گرفته !

کلن زندگی نذاشته واسه م
یکی هم نمیتونه بهش بگه بالا چشمت ابرو !
بس که اشکاش هُری میریزن !

۱ نظر:

 1. خود را سپس کشیده پیشان من گرفته
  سوداگری است موزون میزان من گرفته
  من خوی او گرفته او آن من گرفته
  تا درد عشق دیدم درمان من گرفته
  گر گرد درد گردی فرمان من گرفته
  زین بحر سر برآری مرجان من گرفته
  پیمانه جام کرده پیمان من گرفته
  عشاق روح گشته ریحان من گرفته
  اشراق نور رویش کیهان من گرفته
  خود را سپس کشیده پیشان من گرفته
  ...

  پاسخحذف