هیچ - امروز


پ.ن.1. نمایشگاه پرویز تناولی در لندن
پ.ن.2. من بشدت طالب اون دو تا "هیچ ِ سیاه ِ عاشق" شدم (عکس اولی) و آآآآآی که دلم خواسته بودشون ولی زیرش قیمت زده بودن 30000 پوند! تازه یکی هم خریده بودش به این قیمت و اگه بخوایش باید بزنی رو دست طرف! من نمیفهممم چرا بنده سلیقه م از زعفرونیه به بالاست ولی وُسع جیبم از گلوبندک به پایین! هی!...

۲ نظر:

  1. من اون هیچی که تو بی سرت افتاده ای توش :) چند بود؟

    پاسخحذف
  2. این "هیچ" ِ مسند نشین :) نسبت به اون سیاهه قطعش خیلی کوچکتر بود و قیمتش 18000 پوند "تو"ی عزیزم :)

    پاسخحذف