بگذار برایت چای بریزم
آیا گفتم که دوستت دارم ؟
آیا گفتم که من خوشبخت هستم
زیرا که تو آمده ای و حضورت مایه خوشبختی است؟
چون حضور شعر
چون حضور قایق‌ها وخاطرات دور
هزارمین بار می گویم
که تو را من دوست دارم

(نزار قبانی)

۱ نظر: