ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی
دودم بسر برامد زین آتش نهانی

(سعدی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر