مولانا به سعی شایا

خوش خوش کشانم میبری
آخر نگویی
تا کجا؟

۱ نظر:

  1. این باد اندر هر سری سودای دیگر می‌پزد
    سودای آن ساقی مرا
    باقی همه آن شما

    پاسخحذف