میدانی جان دلم؟

تمامی آنچه در چنته دارم را دربست داف گذاشته ام تا "رویا" را بدست تقدیر نسپارم... آن بزرگترین اشتباهی بوده که تا به امروز مرتکب شده ام و دامنم را دودستی چسبیده ام که دوباره تکرارش نکنم...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر