تو نیستی
اما من برایت چای می ریزم
دیروز هم نبودی
که برایت بلیت سینما گرفتم
دوست داری بخند
دوست داری گریه کن
و یا دوست داری مثل آینه مبهوت باش
مبهوت من و دنیای کوچکم
دیگر چه فرقی می کند
باشی یا نباشی
من با تو زندگی می کنم...


(رسول یونان)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر